TarN

EC FERTILIZER. AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik: W/W
Toplam Azot (N): 27%
Amonyak Azotu : 6%
Nitrat Azotu: 4%
Üre Azotu: 17%

YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU: 300 ml/100 Lt
DAMLAMADAN UYGULAMA DOZU: 1 Lt/da

PAKETLEME : 1 Lt • 20 Lt